Lisa Hesser, MSN, RN, OCN

Summer 2022 Sections

Spring 2022 Sections

Fall 2021 Sections

Summer 2021 Sections

Spring 2021 Sections

Fall 2020 Sections

Summer 2020 Sections

  • NURS-3000 (Holistic Health Assessment) Section: E02

Spring 2020 Sections

  • NURS-3201 (Health Care of the Client I) Section: 91
  • NURS-3201 (Health Care of the Client I) Section: 92
  • NURS-3301 (Clinical Practice I) Section: 91

Fall 2019 Sections

  • NURS-3201 (Health Care of the Client I) Section: 01
  • NURS-3201 (Health Care of the Client I) Section: 02
  • NURS-4302 (Clinical Practice IV) Section: 91